Regulamin

Niniejszy regulamin został sporządzony przez dowództwo klanu 5TAR5 i ma na celu przedstawienie i organizację zasad w nim panujących. Każda osoba przynależna do klanu ma obowiązek zapoznania się i stosowania zasad zawartych w regulaminie.

Team Speak 3 jest obowiązkowy zawsze gdy gracz jest online w grze. Brak obecności na TS będzie skutkował ostrzeżeniami. Po dwóch ostrzeżeniach osoba zostanie wydalona z klanu. Jeśli ktoś z jakiegoś rozsądnego powodu nie może być na TS powinien to zgłosić jakiemuś dowódcy i taka usprawiedliwiona absencjai nie będzie brana pod uwagę.

1) Każdy, kto przynależy do klanu zobowiązany jest do używania podczas gry komunikatora TEAM SPEAK3 ( w godzinach 20-22 obowiązkowy) , oraz ustawienia w nim aktywacji głosowej poprzez klawisz.

2) Każdemu z nas przysługują 1 upomnienie kolejny to wydalenie z klanu i dożywotni ban na TS3. Upomnienie zostaje przypisane do użytkownika i nie podlega przedawnieniu przed upływem danego terminu tj. 2 tygodni karencji.

3) Spory są rozstrzygane przez jednego z zastępców dowódców. Odbywa się to po przez wysłuchanie strony winnej i poszkodowanej. Swoje przemyślenia przedstawia dowódcy klanu po tym razem decydują o sposobie rozstrzygnięcia.

Decyzja nie podlega dyskusji.

4) Osoby kompromitujące wizerunek klanu, wulgarne, agresywne, prowadzące do rozłamu, konspirujące oraz wszczynające jakikolwiek bunt zostaną natychmiastowo wydalone z klanu.
Jeśli masz jakieś zastrzeżenia zgłoś je, nie wprowadzając niezdrowej atmosfery.

5) DOWÓDZTWO DECYDUJE O:
– ewentualnym przystąpieniu do treningu z innym klanem
– negocjacji z innym klanem ( np. sojusz, przejęcie, fuzja, pomoc itd.)
– usunięciu gracza za brak surowców, w niektórych przypadkach może się to zdarzyć w trakcie tygodnia

Ale propozycje są mile widziane.

6) PROSIMY o zwracanie uwagi na słownictwo podczas gry, gdy słychać młodocianych za mikrofonem (to tylko prośba, ale nie chcemy, aby taki „młody” rzucił też „mięsem” w Ciebie).

7) Tylko sztabowi mogą nadawać, bądź odbierać uprawnienia na TS3. Jeżeli chodzi o grę z kolegami spoza klanu nie ma problemu, jeden z oficerów zawsze udzieli informacji i pokieruje.

8) Obowiązuje zakaz rozmów podczas treningów, kampanii, twierdz oraz CW. Osoby łamiące ten przepis otrzymają upomnienie.

9) Obowiązuje zakaz wykorzystywania TS-a do celów zarobkowych, reklamowych oraz spamowania.

10) Długotrwała nieaktywność w grze (powyżej 30 dni) skutkuje wydaleniem z klanu.

11) Dłuższe nieobecności muszą zostać zgłoszone na stronie klanowej http://www.5tar5.pl/ w zkładce „nieobecnośc”.

12) Osoby, które zostaną wydalone lub same odejdą z klanu nie mogą liczyć na powrót jeżeli nie spełniają wymagań klanowych.

13) W przedziale czasu pomiędzy 20 a 22 grana jest, obowiązkowo dla wszystkich członków klanu, twierdza na X.

14) Członkowie klanu są zobowiązani do systematycznego zbierania surowców, gdzie minimalna liczba to 800 „skrzynek”

15) Przy opuszczaniu twierdzy informujemy o odejściu z oddziału taktycznego aby uniknąć problemu jakim jest zastój w trakcie szukania nowego gracza do drużyny

16) Podczas bitew na twierdzy słowo rozstawiającego jest ostateczne, należy wykonywać każde polecenie dowódcy polowego.( Jeżeli nie usłyszałeś rozkazu poproś o jego powtórzenie)

17) Każdy trening traktujemy z taką samą powagą jak sama bitwa na CW lub twierdzy, tak więc jeżeli ktoś z rostawiających zakłada trening prosimy o dołączenie

18) Nie ubliżamy innym graczom w bitwach losowych jak i zarówno w bitwach o twierdzę i CW

19) Osoby biorące udział w CW również mają obowiązek zebrania minimum ilości surowców tygodniowo

20) Wprowadzone zostaje także upomnienie w postaci „żółtej kartki” za różnego rodzaju nie przestrzeganie zasad klanu. Jeśli takową kartkę się otrzyma należy się zgłosić do sztabu w sprawie wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości czy pomysłów na doskonalenie klanu prosimy o kontakt z dowództwem.

I pamiętajcie, że klan to nie tylko struktura, dowództwo oraz puste ikony na TS3, klan to my wszyscy, którzy ten klan budujemy – mamy uczucia, rodziny i czasem gorszy dzień, ale zawsze możemy coś osiągnąć. I to od Ciebie zależy czy nam się uda…

Czołgiem…